Odpowiedzialność

Oferowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz jakości usług jest naszym głównym celem. Osiągamy to dzięki sprawnemu kontaktowi z naszymi klientami oraz tworząc narzędzia i rozwiązania, które nie tylko zwiększają produktywność użytkowników ale również pomagają chronić środowisko.

Bezpieczeństwo naszych klientów
Czujemy się współodpowiedzialni za informacje, które są przechowywane na dyskach naszych klientów. Wierzymy, że kluczem do dobrze zarządzanego i bezpiecznego biznesu jest pełna kontrola nad danymi przechowywanymi na wszystkich nośnikach wewnątrz przedsiębiorstwa.
Dane skradzione lub utracone w 2017 z podziałem na regiony
Ochrona środowiska

Chcemy, aby WIPERAPP® chronił również to, co ma najwyższą wartość dla nas i dla przyszłych pokoleń. Uważamy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Dlatego staramy się tworzyć nasze rozwiązania w taki sposób, aby umożliwić dalsze korzystanie z urządzeń, ograniczając liczbę wytwarzanych elektrośmieci.