Blog WIPERAPP

 

Urządzenie WIPERACK to niewątpliwie najbardziej zaawansowany element systemu do profesjonalnego bezpowrotnego, bezpiecznego i nieniszczącego usuwania danych WIPERAPP.

Przypomnijmy, że jest to pierwszy na świecie system do równoczesnego oczyszczania bardzo dużej ilości dysków twardych o otwartej, skalowalnej architekturze.

Urządzenie ma wymiary standardowej dziewiętnastocalowej szafy serwerowej z zamontowanymi we wnętrzu kasetami (szufladami), z których każda może pomieścić do dwudziestu kieszeni roboczych, przeznaczonych do zainstalowania w niej oczyszczanych dysków twardych. Dzięki wspomnianej otwartej architekturze w WIPERACK może pracować praktycznie dowolna ilość kaset, co przekłada się na możliwość jednoczesnej obsługi olbrzymiej, praktycznie nieograniczonej, ilości dysków.

Obecnie trwają również intensywne prace nad przystosowaniem WIPERACK’a do jednoczesnego instalowania (- preinstalowania) na obsługiwanych dyskach powielanych kopii aplikacji lub plików z danymi, a nawet systemów operacyjnych. I to będzie coś… Taka funkcjonalność pozwoli na przykład wykorzystywać to urządzenie wszędzie tam, gdzie potrzebnych jest wiele komputerów o identycznej konfiguracji, np. w szkołach, w rozbudowanych systemach sprzedaży, których pracownicy używają komputerów do prezentacji oferty i rozliczania transakcji, itp. Oczywiście dzisiaj można tę samą funkcjonalność zagwarantować również za pomocą aplikacji chmurowych, ale zaletą rozwiązania firmy WIPERAPP EP jest możliwość pracy offline, co gwarantuje niezawodność i najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Jeszcze do niedawna każda kaseta urządzenia WIPERACK wyposażona była w kompletny komputerowy system sterujący, który po odpowiednim oprogramowaniu mógł przyjąć funkcje serwera systemowego, czyli tzw. Centralnej Jednostki Sterującej (Master), kierującej pracą własną i całego systemu poprzez rozdzielanie zadań i nadzór pracy wszystkich pozostałych kaset, czyli tzw. Jednostek Wykonawczych (Slave) lub Jednostki Wykonawczej bezpośrednio oczyszczającej zainstalowane dyski twarde.
Ponieważ w skład systemu WIPERACK wchodzi już zaawansowany technologicznie mini-serwer systemowy o nazwie WIPERBOX, więc konstruktorzy firmy WIPERAPP EP doszli do wniosku, iż logiczniej, wygodniej, taniej i sprawniej będzie zrezygnować z uniwersalnej funkcjonalności kaset WIPERACK’a na rzecz poprawy ich wydajności, a funkcje zarządzania systemem powierzyć urządzeniu, które jest do tego stworzone, czyli serwerowi WIPERBOX.

Tak oto powstała nowa wersja systemu WIPERACK pracująca dużo szybciej niż jej poprzedniczka, a przede wszystkim zbudowana bardziej logicznie i konsekwentnie. Nie ma już w systemie zjawiska dublowania funkcji, a każde z urządzeń składowych zostało zoptymalizowane do wykonywania wyspecjalizowanych zadań, dla których je skonstruowano.

Od powyższej zasady istnieje tylko jeden wyjątek, ale za to niezwykle praktyczny dla użytkownika… Otóż nie należy zapominać, iż serwer systemowy WIPERBOX jest autonomicznym urządzeniem o bardziej niż inne elementy systemu uniwersalnym zakresie zastosowań. W praktyce może być ono wykorzystywane na co najmniej trzy sposoby:

  • samodzielnie do oczyszczania dysków bezpośrednio do niego podłączonych za pomocą kabla,
  • w zestawie z bezprzewodowym WIPERAIR’em,
  • a obecnie również z najnowszą wersją WIPERACK’a.

Na zakończenie warto dodać, iż prace rozwojowe nad systemem WIPERAPP ciągle trwają i już wkrótce użytkownicy poznają nowe, nieznane dotychczas, funkcje i możliwości tego bardzo użytecznego i jednego z najbardziej innowacyjnych rozwiązań, potrzebnych niemal w każdej dużej firmie.